test

  • Pham Gia
  • test
  • 18/12/2019
 

Sản phẩm
khuyến mãi

 Giá Niêm Yết 

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI THÁNG 11/2019 (Từ 6/11 đến hết 30/11/2019)

Giá sau khuyến mại

Cash back

Giá WinWin Store

Quà Khuyến mãi

X-A20

                 7,990,000

                 6,990,000

                 1,000,000

 N/A 

 

X-A3

                 8,990,000

                 7,990,000

                 1,000,000

 N/A 

 

X-A5

               12,490,000

               10,490,000

                 2,000,000

                 9,990,400

 

X-T3 body

               36,990,000

               32,990,000

                 4,000,000

               31,510,400

 Free 01 pin W126S + Thẻ nhớ 64GB Pro 

X-T3 kit 18-55

               43,990,000

               39,990,000

                 4,000,000

               38,230,400

 Free 01 pin W126S + Thẻ nhớ 64GB Pro 

X-T3 kit 16-80

               48,990,000

               44,990,000

                 4,000,000

               43,030,400

 Free 01 pin W126S + Thẻ nhớ 64GB Pro 

X-T30 Body

               21,990,000

               19,990,000

                 2,000,000

               19,110,400

 Free 01 pin W126S + Thẻ nhớ 64GB Pro 

X-T30 kit 18-55

               28,990,000

               26,990,000

                 2,000,000

               25,830,400

 Free 01 pin W126S + Thẻ nhớ 64GB Pro 

X-T20 Body

               16,990,000

               16,990,000

 

               16,310,400

 Free 01 lens XC50-230 

X-T20 kit 16-50

               19,999,000

               19,999,000

 

               19,199,040

 Free 01 lens XC50-230 

X-T20 kit 15-45

               19,999,000

               19,999,000

 

               19,199,040

 Free 01 lens XC50-230 

X-T20 kit 18-55

               23,990,000

               23,990,000

 

               23,030,400

 Free 01 lens XC50-230 

X100 F

               27,990,000

               23,990,000

                 4,000,000

               23,990,000

 Free 01 leather case X100F

X-Pro2

               39,990,000

               34,990,000

                 5,000,000

               33,390,400

 

X-Pro2 GR/ Kit 23F2

               53,990,000

               45,990,000

                 8,000,000

               43,830,400

 

X-E3 body

               17,490,000

               14,490,000

                 3,000,000

               13,790,400

 

X-E3/ 1545

               19,990,000

               16,990,000

                 3,000,000

               16,190,400

 

X-E3/XF23F2

               23,490,000

               20,490,000

                 3,000,000

               19,550,400

 

X-E3/XF1855

               24,490,000

               21,490,000

                 3,000,000

               20,510,400

 

X-H1 BODY

               31,990,000

               23,990,000

                 8,000,000

               22,710,400

 

X-H1 VGRIP

               34,490,000

               25,990,000

                 8,500,000

               24,610,400

 

X-H1 BODY + XF1655

               57,490,000

               39,990,000

               17,500,000

               37,690,400

 

X-H1/ Vgrip + XF1655

               59,990,000

               41,990,000

               18,000,000

               39,590,400

 

XF16mm F1.4 

21,000,000

               18,000,000

                 3,000,000

               17,160,000

 Free 01 Filter 

XF56mm F1.2 R

20,900,000

               17,900,000

                 3,000,000

               17,064,000

 Free 01 Filter 

XF56mm APD F1.2 R

31,500,000

               26,500,000

                 5,000,000

               25,240,000

 Free 01 Filter 

XF8-16mm F2.8 

48,990,000

               40,990,000

                 8,000,000

               39,030,400

 

 

 

 

 

Bình luận

0
WinWin Store back to top