Ricoh bổ sung chế độ 'HDR cầm tay' cho máy ảnh 360 độ Theta V, Z1

Ricoh đã phát hành bản cập nhật mới của ứng dụng Ricoh Theta mang đến khả năng chụp ảnh ‘HDR cầm tay’ cho Theta V và camera Theta Z1 360 độ


Bản cập nhật ứng dụng Ricoh Theta (phiên bản 1.26.0 trên Android và phiên bản 2.8.0 trên iOS) đã được bổ sung thêm cài đặt mới: chụp ảnh ‘Handheld HDR’ cho ảnh tĩnh và sửa một số lỗi không xác định. Về cách hoạt động của chế độ mới này, máy ảnh Theta V và Theta Z1 cần được cập nhật lên firmware mới nhất, phiên bản Android 3.10.1 và iOS 1.20.1.

Tất cả các ứng dụng và cập nhật firmware đều có thể tải được miễn phí. Bạn sẽ tìm thấy các hướng dẫn về cách cập nhật chương trình cơ bản của Theta V và Theta Z1 trên các trang hỗ trợ của Ricoh.

Bình luận

0
WinWin Store back to top